Με την αγορά του νέου σας αυτοκινήτου από την εταιρία μας σας προσφέρουμε δωρεάν το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Οδικής Βοήθειας διάρκειας δύο (2) ετών, την υπηρεσία Volkswagen Total Care και Audi Long Life Mobility.

 

Volkswagen Total Care

Σε κάθε νέο αυτοκίνητο Volkswagen παρέχεται δωρεάν υπηρεσία Ολοκληρωμένης Οδικής Βοήθειας 2 ετών. Η Οδική Βοήθεια Volkswagen Total Care καλύπτει παροχή βοήθειας στο αυτοκίνητο, στον οδηγό και στους επιβαίνοντες σε περιπτώσεις:

• Ακινητοποιήση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εξαιτίας μηχανικής, ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής βλάβης ή και ατυχήματος.
• Παροχή οχήματος αντικατάστασης.
• Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο.
• Κάλυψη εξόδων επιστροφής ή συνέχισης ταξιδιού.
• Παραλαβή ή μεταφορά του επισκευασμένου οχήματος.
• Κάλυψη εξόδων μεταφοράς ανταλλακτικών.

 

Επιπλέον Βοήθεια σε περίπτωση:

• Αποφόρτισης μπαταρίας
• Έλλειψης λαδιού ή και ψυκτικού υγρού στον κινητήρα
• Έλλειψης καυσίμου (παρέχεται στον δικαιούχο έως και 5 λίτρα καυσίμου)
• Διάτρηση του ελαστικού
• Απώλειας κλειδιών

 

Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης ιατρικής βοήθειας (υγειονομική μεταφορά) και νομικής βοήθειας (μόνο στο εξωτερικό).

 

Μετά την πάροδο των 2 ετών υπάρχει η δυνατότητα για συνεχή, ετήσια ανανέωση του προγράμματος (ή εκ των υστέρων ένταξη σε αυτό) μέσω ενός service κινητικότητας. Η διαδικασία είναι απλή. Αρκεί μία επίσκεψή σας στο Εξουσιοδοτημένο μας Service Volkswagen, όπου θα σας δοθεί βεβαίωση για την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου σας, μετά από έλεγχο 21 σημείων για να αποκτήσετε δικαίωμα επέκτασης του προγράμματος Volkswagen Total Care για ένα (1) ακόμα έτος με κόστος 55 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ).

 

* Για περισσότερες πληροφορίες ισχύουν οι γενικοί όροι ασφάλισης οδικής βοήθειας που περιλαμβάνονται μέσα στο αντίστοιχο βιβλιαράκι που παρέχεται με την αγορά κάθε νέου αυτοκινήτου Volkswagen. Όλα τα στοιχεία βασίζονται σε δεδομένα που ήταν γνωστά κατά τον χρόνο δημοσίευσης στο site. Διατηρούμε το δικαίωμα για τυχόν αλλαγές. Για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις πατήστε εδώ.

 

Audi Long Life Mobility

Το πρόγραμμα Audi LongLife Mobility παρέχεται δωρεάν σε κάθε νέο αυτοκίνητο Audi. Η Οδική Βοήθεια Audi Long Life Mobility καλύπτει παροχή βοήθειας στο αυτοκίνητο, στον οδηγό και στους επιβαίνοντες σε περιπτώσεις:

• Ακινητοποιήση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εξαιτίας μηχανικής, ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής βλάβης ή και ατυχήματος.
• Παροχή οχήματος αντικατάστασης.
• Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο.
• Κάλυψη εξόδων επιστροφής ή συνέχισης ταξιδιού.
• Παραλαβή ή μεταφορά του επισκευασμένου οχήματος.
• Κάλυψη εξόδων μεταφοράς ανταλλακτικών.

 

Επιπλέον Βοήθεια σε περίπτωση:

 

• Αποφόρτισης μπαταρίας
• Έλλειψης λαδιού ή και ψυκτικού υγρού στον κινητήρα
• Έλλειψης καυσίμου (παρέχεται στον δικαιούχο έως και 5 λίτρα καυσίμου)
• Διάτρηση του ελαστικού
• Απώλειας κλειδιών

 

Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης ιατρικής βοήθειας (υγειονομική μεταφορά) και νομικής βοήθειας (μόνο στο εξωτερικό).

 

Επίσης όσι κάτοχοι αυτοκινήτου Audi πραγματοποιούν την περιοδική συντήρηση του αυτοκινήτου τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα του εργοστασίου κατασκευής, στο Εξουσιοδοτημένο μας Service Audi προσφέρεται δωρεάν ανανέωση του προγράμματος, μέχρι το επόμενο service, παρέχοντας κάλυψη οδικής βοήθειας σε περίπτωση ακινητοποιήσης του αυτοκινήτου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εξαιτίας μηχανικής, ηλεκτρικής ή και ηλεκτρονικής βλάβης.

 

* Για περισσότερες πληροφορίες ισχύουν οι γενικοί όροι ασφάλισης οδικής βοήθειας που περιλαμβάνονται μέσα στο αντίστοιχο βιβλιαράκι που παρέχεται με την αγορά κάθε νέου αυτοκινήτου Audi. Όλα τα στοιχεία βασίζονται σε δεδομένα που ήταν γνωστά κατά τον χρόνο δημοσίευσης στο site. Διατηρούμε το δικαίωμα για τυχόν αλλαγές. Για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις πατήστε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους μας Συμβούλους Service.